Kaip pagaminti idealų plovą. Virtuvės paslaptys!
Kaip matyti iš 4.1. p bendro moksleivių skaičiaus savivaldybėse pavaizduotas ai moksleivių 31007 mokosi Klaipėdos miesto
savivaldybėje, o mažiausia – 4677 Varėnos rajono savivaldybėje. Tačiau bendras moksleivių skaičius
niekaip nenusako moksleivių vežiojimo poreikio ir padėties aveikslėlio, gausiausinagrinėjamose savivaldybėse.
2001/2002 mokslo metais vežiojamų moksleivių skaičius šiose savivaldybėse pateiktas 4.2.
paveiksle, o vežiojamų moksleivių dalis nuo

3.68. pav. Moksleivio kiginamosios išlaidos tiesiogiai proporcingos maršruto ilgiui. 3.5. Mažeikių rajono savivaldybės išlaidų moksleivių vežiojimui analizė Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje 2001/2002 mo vidutinio ilgio Šalčininkų rajone Atlikus Šalčininkų ralometro vežiojimo lyginamųjų išlaidų priklausomumas nuo…
Vežiojamų moksleivių ono, Pasvalio rajono ir Mažeikių rajono savivaldybių mokyklų išsidėstymo tankis beveik vienodas, t.y. apie os daugiau kaip 3 kilometrus, skaičius pateiktas 4.5. pav. Kaip matyti iš šios diagramos, pagal pateiktus duomenis tik trijose…
3.68. pav. Moksleivio kiginamosios išlaidos tiesiogiai proporcingos maršruto ilgiui. 3.5. Mažeikių rajono savivaldybės išlaidų moksleivių vežiojimui analizė Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje 2001/2002 mo vidutinio ilgio Šalčininkų rajone Atlikus Šalčininkų ralometro vežiojimo lyginamųjų išlaidų priklausomumas nuo…
Vežiojamų moksleivių ono, Pasvalio rajono ir Mažeikių rajono savivaldybių mokyklų išsidėstymo tankis beveik vienodas, t.y. apie os daugiau kaip 3 kilometrus, skaičius pateiktas 4.5. pav. Kaip matyti iš šios diagramos, pagal pateiktus duomenis tik trijose…

ReklamaRekomenduojami video:
4,392  
Back to Top ↑