Kaip „vyras vienai valandai“ tapo vyru visam laikui
Mokyklinių ir ,,geltonųjų“ autobusiukų panaudojimo efektyvumas ir atsipirkimo laikas
Tuomet ,,geltonojo“ autobusiuko atsipirkimo laikas bus:

goksl.km, o ,,geltonasis“ autobusiukas
kainuoja 100 tūkst. Lt, jis atlieka 2000 moksleivių kilometrų apyvartą per dieną ir vežioja 200 dienų
per metus, tuomet jo atsipirkimo laikas būtų: Moksleivio vidutinis nuvažiuotas atstumas autobusiukais pateiktas 4.14 pav. Siekiant sudaryti
matematinį ou vežioti moksleivį vieno kilometro kaina, Lt/moksl.km.
Amd – moksleivių kilometrpriklauso nuo jų atliekamo transportinio darbo, t.y. moksleivių kilometrų apyvartos.
Ig – ,,geltonojo“ autobusiuko įsigijimo lėšos, Lt;
ci- visuomeniniu ar privačiu transportu moksleivį vežioti vieno kilometro kaina,
Lt/moksl.km;
cg – ,,geltonuoju“ autobusiukčiam transportui moksleiviui vežioti ir lyginamųjų išlaidų moksleivio
kilometrui (Lt/moksl.km) ,,geltonaisiais“ autobusiukas vežioti.
ų apyvarta per dieną, moksl. km;
Nd – darbo dienų skaičius per metus.
Pavyzdžiui, jeigu skirtumas (ci-cg) yra 0,04 Lt/m– autobusiukais vežiojamų moksleivių skaičius. Matematiškai modeliuojant,
priimama, kad minimalus per dieną vežiojamų vienu autobusiuku moksleivių skaičius yra 4,
maksimalus 100. Tuomet gaunama, kad apatinė moksleivio apyvartos riba yra 12 moksl.km, o
viršutinė – 15000 moksl. km.
58
,,Geltonojo“ autobusiuko atsipirkimo laikas priklauso nuo jo atliekamos moksleivių kilometrų
apyvartos. Šis atsipirkimo laikas priklauso nuo skirtumo tarp savivaldybių mokamos kainos
visuomeniniam ar privaptimalaus moksleivių vežiojimo autobusiukais modelį, būtina nusistatyti minimalią ir
maksimalią moksleivio nuvažiuoto atstumo reikšmę. Minimalus moksleivio vežiojimo atstumas yra 3
kilometrai. Maksimalus moksleivio vežiojimo atstumas priimamas 150 kilometrų.

Vidutiniai autobusiukų dienos maršrutų (reisų) ilgiai pateikti 4.13 pav., o vidutinis vieno moksleivio nuvažiuotas atstumas pavaizduotas 4.14 pav. Kaip matyti iš 4.13 pav. diagramų, mokykliniais autobusiukais didžiausiais atstumais moksleiviai vežiojami Varėnos rajono (122 km) ir…
tingas: nuo 31005 Klaipėdos mieste iki 4677 Varėnos rajone (4.1. pav.). 2. Pagal vežiojamų moksleivių skaičių nėra tiesioginio ryšio su bendru moksleivių skaičiumi atskirose Kauno rajono savivaldybėse. Visa tai galima paaiškinti skirtingais transporto tinklais ir…
Vidutiniai autobusiukų dienos maršrutų (reisų) ilgiai pateikti 4.13 pav., o vidutinis vieno moksleivio nuvažiuotas atstumas pavaizduotas 4.14 pav. Kaip matyti iš 4.13 pav. diagramų, mokykliniais autobusiukais didžiausiais atstumais moksleiviai vežiojami Varėnos rajono (122 km) ir…
tingas: nuo 31005 Klaipėdos mieste iki 4677 Varėnos rajone (4.1. pav.). 2. Pagal vežiojamų moksleivių skaičių nėra tiesioginio ryšio su bendru moksleivių skaičiumi atskirose Kauno rajono savivaldybėse. Visa tai galima paaiškinti skirtingais transporto tinklais ir…

ReklamaRekomenduojami video:
4,087  
Back to Top ↑