Kaip atrodo daktaras kuriuos jūs labai prasikaltote :D
3.68. pav. Moksleivio kiginamosios išlaidos tiesiogiai proporcingos maršruto
ilgiui.
3.5. Mažeikių rajono savivaldybės išlaidų moksleivių vežiojimui analizė
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje 2001/2002 mo vidutinio ilgio Šalčininkų rajone
Atlikus Šalčininkų ralometro vežiojimo lyginamųjų išlaidų priklausomumas nuo
autobusiuko dienos maršrutoai. Iš jų vežioti reikėjo 1631 moksleivį, t.y. 12.,7 % moksleivių.
Duomenys apie vežiojamų moksleivių skaičių mokyklose parodyti 3.69. paveiksle %) sudaro amortizaciniai atskaitymai;
2. moksleivio kilometro vežiojimo lyjono moksleivių vežiojimo autobusiukais išlaidų ir jų struktūros analizę
nustatyta, kad:
1. didžiausią išlaidų dalį (44kslo metais bendrojo lavinimo
mokyklose mokėsi 12874 moksleivi

Moksleivių vi ekonominius rodiklius pirmiausia analizuojama autobusiukų išlaikymo išlaidų struktūra. i moksleivių amžiaus grupes, kurias vežioti yra palankiausia ar nepalankiausia. Todėl labai svarbu išnagrinėežiojimą pradėti organizuoti reikėtų nuo vežiojamų moksleivių skaičiaus analizės. Svarbus rodiklis yra…
Kaip matyti iš 4.1. p bendro moksleivių skaičiaus savivaldybėse pavaizduotas ai moksleivių 31007 mokosi Klaipėdos miesto savivaldybėje, o mažiausia – 4677 Varėnos rajono savivaldybėje. Tačiau bendras moksleivių skaičius niekaip nenusako moksleivių vežiojimo poreikio ir padėties…
Moksleivių vi ekonominius rodiklius pirmiausia analizuojama autobusiukų išlaikymo išlaidų struktūra. i moksleivių amžiaus grupes, kurias vežioti yra palankiausia ar nepalankiausia. Todėl labai svarbu išnagrinėežiojimą pradėti organizuoti reikėtų nuo vežiojamų moksleivių skaičiaus analizės. Svarbus rodiklis yra…
Kaip matyti iš 4.1. p bendro moksleivių skaičiaus savivaldybėse pavaizduotas ai moksleivių 31007 mokosi Klaipėdos miesto savivaldybėje, o mažiausia – 4677 Varėnos rajono savivaldybėje. Tačiau bendras moksleivių skaičius niekaip nenusako moksleivių vežiojimo poreikio ir padėties…

ReklamaRekomenduojami video:
2,848  
Back to Top ↑