10 dalykų, kurie moteriai svarbesni už sutuoktinį
Vidutiniai autobusiukų dienos maršrutų (reisų) ilgiai pateikti 4.13 pav., o vidutinis vieno
moksleivio nuvažiuotas atstumas pavaizduotas 4.14 pav. Kaip matyti iš 4.13 pav. diagramų,
mokykliniais autobusiukais didžiausiais atstumais moksleiviai vežiojami Varėnos rajono (122 km) ir
Klaipėdos miesto (vid. 65 km) savivaldybėse. ,,Geltonųjų“ autobusiukų ilgiausi maršrutai yra
Mažeikių rajono (120 km), Kauno rajono (vid. 112 km) ir vėl gi Varėnos rajono (vid. 110,8 km). Šis
rodiklis yra vienas iš svarbiausių vertinant autobusiukų panaudojimo vežiojant moksleivius
efektyvumą.
65
0
32 48 40
122 120ingas rodiklis, vertinant moksleivių vežiojimą autobusiukais, yra
vidutinis vieno moksleivio nuvažiuotas atstumas (žiūr. 4.14 pav.). Nagrinėjant šiame paveikslėlyje
pateiktas diagramas, būtina pažymėti, jog vienas moksleivis mokykliniais autobusiukais vidutiniškai
didžiausią atstumą nuvažiuoja vėl gi V
4.13 pav. Vidutinis autobusiuko dienos maršruto ilgis, km
Kitas ne mažiau reikšmar

Mažeėnos rajono (32,1 km), po to seka Pasvalio rajono (vid. 16,1
km) ir Mažeikių rajono (14,8 km) savivaldybėse. ,,Geltonaisiais“ autobusiukais vidutiniškai
didžiausius atstumus įveikia Pasvalio rajono (26,6 km), Kauno rajono (vid. 24,0 km) ir Varėnos
rajono (vid. 17,3 km) savivaldybių moksleiviai.

Neįgaliųjų mos yra:ių skaičius savivaldybėse yra pavaizduotas 4.6. paveiksle. Didžiausias skaičius neįgaliųjų yra Klaipėdos mieste (398) ir Kauno rajono savivaldybėje (146). Tačiau vežiojamų neįgaliųjų (specialiųjų poreikių) mokslei Varėnos rajono (15) ir Ma Klaipėdos miesto (121),…
Mokyklinių ir ,,geltonųjų“ autobusiukų panaudojimo efektyvumas ir atsipirkimo laikas Tuomet ,,geltonojo“ autobusiuko atsipirkimo laikas bus: goksl.km, o ,,geltonasis“ autobusiukas kainuoja 100 tūkst. Lt, jis atlieka 2000 moksleivių kilometrų apyvartą per dieną ir vežioja 200 dienų…
Neįgaliųjų mos yra:ių skaičius savivaldybėse yra pavaizduotas 4.6. paveiksle. Didžiausias skaičius neįgaliųjų yra Klaipėdos mieste (398) ir Kauno rajono savivaldybėje (146). Tačiau vežiojamų neįgaliųjų (specialiųjų poreikių) mokslei Varėnos rajono (15) ir Ma Klaipėdos miesto (121),…
Mokyklinių ir ,,geltonųjų“ autobusiukų panaudojimo efektyvumas ir atsipirkimo laikas Tuomet ,,geltonojo“ autobusiuko atsipirkimo laikas bus: goksl.km, o ,,geltonasis“ autobusiukas kainuoja 100 tūkst. Lt, jis atlieka 2000 moksleivių kilometrų apyvartą per dieną ir vežioja 200 dienų…


Rekomenduojami video:
3,641  
Back to Top ↑