Koks spaudimas ir kokiame amžiuje laikomas normaliu?
Moksleivių vi ekonominius rodiklius pirmiausia analizuojama autobusiukų išlaikymo išlaidų
struktūra. i moksleivių amžiaus grupes, kurias vežioti yra palankiausia ar nepalankiausia. Todėl labai
svarbu išnagrinėežiojimą pradėti organizuoti reikėtų nuo vežiojamų moksleivių skaičiaus analizės.
Svarbus rodiklis yra moksleivių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. Išanalizavę šį rodiklį galime
nustatyti kokių amžiaus grupių moksleivių daugiausia vežiojama, kokių mažiausia. Tuo būdu galima
išryškintma kiekvieno autobusiuko išlaidų struktūra. Taip pat pateikiama procentinė išlaidų
pasiskirstymo išraiška. ti tiek rajono moksleivių skaičių pagal mokyklų tipą, tiek jų procentinį pasiskirstymą.
Kitas ne mažiau svarbus rodiklis tai mokyklų skaičius savivaldybės teritorijoje. Kadangi
nagrinėjamas moksleivių skaičiaus pasiskirstęs pagal amžiaus grupes, tai natūralu, kad reikia nagrinėti
ir vidurinių, pagrindinių bei pradinių mokyklų skaičių ir jų aptarnaujamas teritorijas.
NagrinėdamIšlaidų struktūra sustambinama į pagrindines sudedamąsias dalis: vairuotojų darbo
užmokestis, išlaidos degalams, amortizaciniai atskaitymai, draudimo išlaidos ir kitos eksploatacinės
išlaidos. Nagrinėja

Atliekant moksleižiojamų moksleivių skaičius pagal mokyklų tipą, bendrojo lavinimo mokyklų (pradinių, pagrindinių ir vidurinių) skaičius savivaldybės teritorijoje, jų procentinis pasiskirstymas, mokyklų aptarnaujama teriniai) rodikliai: išlaidos autobusiukams eksploatuoti (pvz. Vairuotojo darbo užmokestis, išlaidos degalams, techninei priežiūrai,…
3.68. pav. Moksleivio kiginamosios išlaidos tiesiogiai proporcingos maršruto ilgiui. 3.5. Mažeikių rajono savivaldybės išlaidų moksleivių vežiojimui analizė Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje 2001/2002 mo vidutinio ilgio Šalčininkų rajone Atlikus Šalčininkų ralometro vežiojimo lyginamųjų išlaidų priklausomumas nuo…
Atliekant moksleižiojamų moksleivių skaičius pagal mokyklų tipą, bendrojo lavinimo mokyklų (pradinių, pagrindinių ir vidurinių) skaičius savivaldybės teritorijoje, jų procentinis pasiskirstymas, mokyklų aptarnaujama teriniai) rodikliai: išlaidos autobusiukams eksploatuoti (pvz. Vairuotojo darbo užmokestis, išlaidos degalams, techninei priežiūrai,…
3.68. pav. Moksleivio kiginamosios išlaidos tiesiogiai proporcingos maršruto ilgiui. 3.5. Mažeikių rajono savivaldybės išlaidų moksleivių vežiojimui analizė Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje 2001/2002 mo vidutinio ilgio Šalčininkų rajone Atlikus Šalčininkų ralometro vežiojimo lyginamųjų išlaidų priklausomumas nuo…


Rekomenduojami video:
5,399  
Back to Top ↑