Kaip per 40 dienų išvalyti kraujagysles nuo cholesterolio nuosėdų!
Vežiojamų moksleivių ono, Pasvalio rajono ir Mažeikių rajono savivaldybių mokyklų išsidėstymo
tankis beveik vienodas, t.y. apie os daugiau kaip 3 kilometrus, skaičius pateiktas 4.5. pav. Kaip
matyti iš šios diagramos, pagal pateiktus duomenis tik trijose savivaldybėse – Mažeikių rajono, Kauno
rajono ir Varėnos rajono– yra tpasiskirskad pradinių mokyklų yra
daugiausiai (žiūr. 4.8. pav.) ir jos yra arčiausiai moksleivių gyvenamųjų vietų, o kita priežastis, jog
tėvai pradinukus (ypatingai pirmokus) yra linkę į mokyklą nuvežti
Moksleivių, einančių iki mokyklsleivitymas pagal mokyklų tipą yra pateiktas 4.4 paveiksle Kaip
matyti iš šio pavbei pasiimti iš jos patys.
Daugiausiai (15,2%) nepilnų pagrindinių mokyklų moksleivių vežiojama Šalčininkų rajone.
46eikslėlio diagramų, didžiausią dalį (50-70%) iš vežiojamų moksleivių sudaro vidurinių
mokyklų ir gimnazijų mok31 kv.km. Stebėtinai daug moksleivių, einančių daugiau kaip 3 km,
yra Mažeikių rajone. iojamų moksleivių paaiškinama tuo, ai, o mažiausią (0,5-7%) – pradinių mokyklų mokiniai. Palyginus
maža dalis pradinių mokyklų vež pateikiamas 4.9. paveiksle. Kita vertus, jeigu Varėnos rajone mokyklų tankis yra
76,8 kv.km, tai Kauno rajokių moksleivių, atitinkamai 137, 26 ir 5. Tai sąlygoja mokyklų tankis
savivaldybėse, kuris

Kaip matyti iš 4.1. p bendro moksleivių skaičiaus savivaldybėse pavaizduotas ai moksleivių 31007 mokosi Klaipėdos miesto savivaldybėje, o mažiausia – 4677 Varėnos rajono savivaldybėje. Tačiau bendras moksleivių skaičius niekaip nenusako moksleivių vežiojimo poreikio ir padėties…
Neįgaliųjų mos yra:ių skaičius savivaldybėse yra pavaizduotas 4.6. paveiksle. Didžiausias skaičius neįgaliųjų yra Klaipėdos mieste (398) ir Kauno rajono savivaldybėje (146). Tačiau vežiojamų neįgaliųjų (specialiųjų poreikių) mokslei Varėnos rajono (15) ir Ma Klaipėdos miesto (121),…
Kaip matyti iš 4.1. p bendro moksleivių skaičiaus savivaldybėse pavaizduotas ai moksleivių 31007 mokosi Klaipėdos miesto savivaldybėje, o mažiausia – 4677 Varėnos rajono savivaldybėje. Tačiau bendras moksleivių skaičius niekaip nenusako moksleivių vežiojimo poreikio ir padėties…
Neįgaliųjų mos yra:ių skaičius savivaldybėse yra pavaizduotas 4.6. paveiksle. Didžiausias skaičius neįgaliųjų yra Klaipėdos mieste (398) ir Kauno rajono savivaldybėje (146). Tačiau vežiojamų neįgaliųjų (specialiųjų poreikių) mokslei Varėnos rajono (15) ir Ma Klaipėdos miesto (121),…


Rekomenduojami video:
5,310  
Back to Top ↑