Štai kodėl kiekviena moteris turi valgyti granatą! (y)
tingas: nuo 31005 Klaipėdos mieste iki 4677 Varėnos rajone (4.1. pav.).
2. Pagal vežiojamų moksleivių skaičių nėra tiesioginio ryšio su bendru moksleivių skaičiumi
atskirose Kauno rajono savivaldybėse. Visa tai galima paaiškinti skirtingais transporto tinklais ir
mokyklų tankiu šioEsamos padėties analizė rodo, kad bendras moksleivių skaičius tiriamose savivaldybėse labai
skirse savivaldybėse (4.9. pav.).(41) ir Pasvalio rajono (30) savivaldybėse (4.6. pav.). Šalčininkų rajono
savivaldybėje ininkų rajono savivaldybės mokykliniai autobusiukai – vidutiniškai 15,5
mok(26)zkaičius, kuriuos b
5bėse. Mažiausi 95 ir 68 moksleiviai, tenkantys autobusiukui per dieną (žiūr. 4.12 pav.).
Mažiausiai apkrauti Šalčūtina vežioti į mokyklas, didžiausias yra Klaipėdos mieste (121) ir
Kauno rajone usiukui per dienąajono kelių bei mokyklų tinklo žemėlapiai bus labai svarbūs optimizuojant moksleivių
vežiojimą konkrečioje savivaldybėje, t.y. parenkant racionaliausius transporto maršrutus ir
transporto priemones (jų techspeciasavivaldy Mažeikių rajone yra 2 kartus didesnis negu Varėnos rajono moksleivių skaičius.
6. Neįgaliųjų sadėtį, o 4.7. pav. – atitinkamų savivaldybių plotai. Šios diagramos,
o kartu ir rsavivaldybėse, atitinliesamą pė rodo (4.3. pav.), kad procentiniu atžvilgiu daugiausiai vežiojamų moksleivių yra
Pasvalio rajono (45,5 %) ir Šalčininkiai vežiojamų moksleivių (663) yra Klaipėdos mieste (4.2. pav.),
nors moksleivių skaičius yra didžiausias. Daugiausiai moksleivių (2770) vežiojama Pasvalio rajono
ir (2740) liųjų poreikių moksleivių, kuriuos reiktų vežioti, nėra.
7. 4.8. pav. pateiktas bendras mokyklų skaičius savivaldybėse suskirstant jas į vidurines, pagrindines
ir pradines pagal dabar savivaldybės. Jeigu Varėnos rajonas dėl savo specifikos (miškingos vietovės)
galima būtų patekamaų rajono (23,0 %). Šiek tiek mažesnis procentas Varėnos
rajono (21,6 %) ir Kauno (21,2 %) savivaldybėse. Logiška, kad mažiausias šis rodiklis (2,1%) yra
Klaipksleivių.nines charakteristikas, skaičių).
8. Iš 4.11. pav. matyti, kad geriausiai mokykliniais autobusiukais aprūpinta Pasvalio rajono (4)
savivaldybėdos mieste.
4. Mokyklų tankis savivaldybėse (4.9 pav.) neblogai atitinka su 4.3. pav. grafiku, t.y. vežiojamų
mokslsleivio vienam autob
3. Atlikta anaisinti, tai Mažeikių rajono ir Kauno rajono šių moksleivių skaičius kelia tam tikrų
abejonių dėl moksleivių vežiojimo sistemos trūkumų. Antra vertus, bendras moksleivių skaičius ir
Kauno rajone, ir. Moksleivių, einančių daugiau kaip 3 km, skaičiumi išsiskiria jau minėtos Mažeikių rajono (137) ir
Kauno rajono eivių skaičiumi. Natūralu, kai mokyklų tinklas retesnis, tenka vežioti didesnį procentą
moė, o Kaunas rajonas jų išvis neturi. Pagal vidutiniškai vežiojamų moksleivių skaičių
mokykliniai autobusiukai intensyviausiai panaudojami Varėnos rajono ir Klaipėdos miesto

Mokyklinių ir ,,geltonųjų“ autobusiukų panaudojimo efektyvumas ir atsipirkimo laikas Tuomet ,,geltonojo“ autobusiuko atsipirkimo laikas bus: goksl.km, o ,,geltonasis“ autobusiukas kainuoja 100 tūkst. Lt, jis atlieka 2000 moksleivių kilometrų apyvartą per dieną ir vežioja 200 dienų…
Automokis žinyne nurodomos Lietuvos rinkoje parduodamų ES ir JAV (žinyne nurodoma USA) rinkoms skirtų transporto priemonių kainos. Lietuvos rinkoje parduodamų naudotų transporto priemonių , kurios buvo skirtos ne ES ir JAV rinkoms, kainos dažniausiai būna…
Mokyklinių ir ,,geltonųjų“ autobusiukų panaudojimo efektyvumas ir atsipirkimo laikas Tuomet ,,geltonojo“ autobusiuko atsipirkimo laikas bus: goksl.km, o ,,geltonasis“ autobusiukas kainuoja 100 tūkst. Lt, jis atlieka 2000 moksleivių kilometrų apyvartą per dieną ir vežioja 200 dienų…
Automokis žinyne nurodomos Lietuvos rinkoje parduodamų ES ir JAV (žinyne nurodoma USA) rinkoms skirtų transporto priemonių kainos. Lietuvos rinkoje parduodamų naudotų transporto priemonių , kurios buvo skirtos ne ES ir JAV rinkoms, kainos dažniausiai būna…


Rekomenduojami video:
4,023  
Back to Top ↑