Stomatologo žmona išmokė mane, kaip per 4 minutes pašalinti dantų akmenis ir išbalinti dantis (y)
Vilniaus universitete (VU) odontologijos vientisosios studijos trunka tiek pat kaip ir LSMU – 5 metus. Vaikų odontologija dėstoma VIII – IX semestre. Studento darbo krūvis, kiekviename semestre skirtingas: 8 semestre – 112 val., 9 semestre – 78 val.. Kontaktinio darbo valandos (paskaitos, pratybos, seminarai) – pirmame semestre – 82, antrajame – 48, savarankiškojo darbo – 30 val.. Klinikiniai darbai vyksta kartą į savaitę – 2,5 val.. Savarankišką darbą sudaro užduotys (pranešimas, pasiruošimas pratyboms) pagal darbų plane nurodytas temas. Dėstytojai atliktas užduotis vertina pagal vertinimo kriterijus [11].
Studento klinikinio darbo su pacientu vertinimas yra pagal minimalų klinikinių procedūrų skaičių: 4 dantų hermetizavimas silantais, 4 nekomplikuotų karieso pažeidimų ir 2 komplikuotų karieso pažeidimų gydymas pieniniuose dantyse [11]. Skirtingai nei LSMU klinikinės praktikos vertinimas – minimalus taškų surinkimas, taškai skiriami pagal atliktas įvairias procedūras.
Rygos universitete (latviškai: Rīgas Stradiņa universitāte) odontologijos studijos trunka taip pat 5 metus. Nuo IV kurso 2 semestro studentams iki 5 kurso pabaigos dėstoma vaikų odontologijos disciplina. Klinikinė praktika su pacientais pradedama išklausius visą paskaitų ciklą. Pirmi darbai vyksta su fantomais prisiminti, kaip gydyti pulpitą, preparuoti ertmes amalgamai ir pan.. Antri – gydomi pacientai už kuriuos yra atsakinga klinika (studentai į specialų sąrašą parašo, kada vyksta darbai ir maždaug kokios klinikinės situacijos nori). Darbai trunka 3,5 val. 1k./sav. Jie suskirstyti į dvi dalis: pradžioje (1 val.) vyksta teorijos atsiskaitymas raštu iš straipsnių, kuriuos dėstytojai sukeldavo į universiteto vidinę sistemą. Kita dalis – praktinė (2,5 val.), ji ve

„Greičiau, greičiau! Skubėk, lokys tave vejasi“, – šaukė vienas slidinėjimo kurorto Rumunijoje lankytojas, pamatęs kraują stingdančią situaciją. Predeal kurorte, netoli Brasovo, lokys pradėjo vytis nuo kalno čiuožiantį slidininką. š filmuotos medžiagos matyti, kad nuo kalno…
- Šiuo metu yra tūkstantis šimtas devyni burnos higienistai, turintys praktikos licenciją. Taigi jų turime tikrai nemažai. Burnos higienistai įsidarbina odontologo kabinetuose kaip higienistai, tačiau dirba ir odontologo padėjėjo darbą.
„Greičiau, greičiau! Skubėk, lokys tave vejasi“, – šaukė vienas slidinėjimo kurorto Rumunijoje lankytojas, pamatęs kraują stingdančią situaciją. Predeal kurorte, netoli Brasovo, lokys pradėjo vytis nuo kalno čiuožiantį slidininką. š filmuotos medžiagos matyti, kad nuo kalno…
- Šiuo metu yra tūkstantis šimtas devyni burnos higienistai, turintys praktikos licenciją. Taigi jų turime tikrai nemažai. Burnos higienistai įsidarbina odontologo kabinetuose kaip higienistai, tačiau dirba ir odontologo padėjėjo darbą.


Rekomenduojami video:
15,865  
Back to Top ↑