Neįtikėtini nuo kurių užgniaužia kvapą
Tikslai. Studijų dalyko tikslas – formuoti mokslinius ir pažintinius interesus, mokslinio, kūrybinio mąstymo pagrindus, o dalyvaujant moksliniuose tyrimuose – įgyti tiriamojo darbo patirtį, lavinti nešabloniškus moksl5 tema. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. Teorinių metodų rūšys: abstrakcijos, alternatyvų, analizės, analogijos, apibendrinimo, dedukcijos, indukcijos inių problemų paieškų, sprendimų ir veiklos mokėjimus, išgyventi pažintinio, kūrybinio darbo džiaugsmą. Todėl, net netapę mokslininkais, magistrai turės išsiugdę poreikį naujoms mokslinėms žinioms, inovacijoms, šių žinių skleidimui ir taikymui savo profesinėje veikloje.

Anotacija. Studijuojant mokslinio tiriamojo darbo dalyką, aptariama mokslo samprata, jo klasifikacija, klasiki4 tema. Mokslinio tyrimo programos sudarymo reikalavimai. Magistrantų baigiamųjų darbų rengimas ir gynimas. Statistiniai metodai moksliniame tyrime. Magistrinio darbo struktūra, jo sudėtinės dalys: įvadas, dėstomoji nės metodologinės prieigos (kiekybinės ir kokybinės) bei alternatyvos (trianguliacija, vertinimo, vystymo tyrimai). Išryškinama mokslinės tiesos paieškų būdai bei demarkacinių ribų socialiniuose moksluose problemiškumas. Taip pat analizuojama socialinio tyrimo struktūra, principai ir etika; formuojamas gebėjimas pasirinkti bei pradėti konkretaus socialinio reiškinio tyrimą pagal visuotinai pripažintus tyrimo eigos etapus ir vertinimo kriterijus.

Na, kiekviena privati stomatologijos klinika turi higienistą. Tiesa, neretai higienistas kartu būna ir gydytojo asistentas arba burnos higieną atlieka pats odontologas. Atskirai vien higienisto specialybę turint manau tikrai nėra paprasta susirasti darbo. Kaip bebūtų keista…
Šiuo būdu galima patikėti toli gražu ne iškart – pasirodo, mes sugaišome marias laiko , tiesiog neteisingai verdami siūlą į adatą  ir dešimtmečiais kankindamiesi. Pažiūrėkite, kaip iš tiesų viskas paprasta. Pakanka įdėti siūlą į delną,…
Na, kiekviena privati stomatologijos klinika turi higienistą. Tiesa, neretai higienistas kartu būna ir gydytojo asistentas arba burnos higieną atlieka pats odontologas. Atskirai vien higienisto specialybę turint manau tikrai nėra paprasta susirasti darbo. Kaip bebūtų keista…
Šiuo būdu galima patikėti toli gražu ne iškart – pasirodo, mes sugaišome marias laiko , tiesiog neteisingai verdami siūlą į adatą  ir dešimtmečiais kankindamiesi. Pažiūrėkite, kaip iš tiesų viskas paprasta. Pakanka įdėti siūlą į delną,…

ReklamaRekomenduojami video:
4,283  
Back to Top ↑